Automatizacija

Postoje taskovi koji se rade automatski kada radite sa Yii frejmvorkom:

  • Generisanje mape klasa classes.php koji se nalazi u rutu frejmvork direktorijuma. Pokrenite ./build/build classmap kako bi izgenerisali fajl.

  • Generisanje @property anotacija u fajlovima sa klasama koje opisuju osobine koje su uveli geteri i seteri. Pokrenite ./build/build php-doc/property kako bi ih osvežili.

  • Ispravljanje stila pisanja koda i ostalih sitnijih problema u phpdoc komentarima. Pokrenite ./build/build php-doc/fix kako bi ih ispravili. Proverite izmene pre njihovog komitovanja zato što se mogu desiti neželjene promene zato što komanda nije idealna. Možete koristiti git add -p kako bi pregledali izmene.