Proces rada u prevođenju

Yii je preveden na više jezika kako bi bio koristan za internacionalne aplikacije i programere. Dve glavne oblasti u kojima je doprinos veoma poželjan jeste dokumentacija i frejmvork poruke.

Frejmvork poruke

Frejmvork ima dva tipa poruka: izuzeci koji su namenjeni programeru i koje se nikada ne prevode i poruke koje su zapravo vidljive krajnjem korisniku kao na primer validacijske greške.

Da bi započeli rad sa prevodom poruka potrebno je da:

  1. Otvorite framework/messages/config.php i proverite da li je vaš jezik naveden u languages. Ako nije, dodajte tu vaš jezik (ne zaboravite da zadržite alfabetički rapored). Format koda jezika treba da prati IETF jezičku tag specifikaciju, na primer, ru, zh-CN.
  2. Uđite u framework direktorijum i pokrenite yii message/extract messages/config.php.
  3. Prevedite poruke unutar framework/messages/your_language/yii.php fajla. Pobrinite se da se fajl sačuva sa UTF-8 enkodingom.
  4. Napravite pull zahtev.

Kako bi vaš prevod bio ažuran možete pokrenuti komandu yii message/extract messages/config.php još jednom. Ona će automatski ponovo izvući poruke ostavljajući nepromenjene netaknutim.

U fajlu za prevođenje svaki element niza predstavlja prevod (verdnost) poruke (ključ). Ako je vrednost prazna, poruka se smatra neprevedenom. Poruke koje više ne trebaju prevod će imati svoje prevode zatvorene između para '@@' znaka. Poruke se mogu koristiti i formatu za množinu. Pogledajte i18n sekciju uputstva za više informacija.

Dokumentacija

Stavite prevode dokumentacije unuta docs/<original>-<language> gde <original> je originalno ime dokumentacije kao što je guide ili internals, a <language> je jezički kod od dokumentacije jezika u koji se prevodi. Za Rusko uputstvo prevodi se nalaze u docs/guide-ru.

Nakon što je inicijalni posao završen možete dobiti šta je promenjeno nakon poslednjeg prevoda fajla korišćenjem specijalne komande unutar build direktorijuma:

php build translation "../docs/guide" "../docs/guide-ru" "Russian guide translation report" > report_guide_ru.html

Ako se bude bunio u vezi composer-a, izvršite composer install u samom root-u direktorijuma.