Czym jest Yii

Yii jest wysoko wydajnym, opartym na komponentach frameworkiem PHP do szybkiego programowania nowoczesnych stron internetowych. Nazwa Yii (wymawiana [ji:]) znaczy po chińsku "prosto i ewolucyjnie". Może to być również rozumiane jako akronim dla Yes It Is!

Do czego Yii jest najlepsze ?

Yii jest frameworkiem www ogólnego przeznaczenia, co znaczy że może być użyte do kodowania wszystkich rodzajów aplikacji webowych używających PHP. Z uwagi na architekturę opartą na komponentach i wyrafinowane wsparcie dla mechanizmów buforowania, jest on odpowiedni do tworzenia wielkich aplikacji jak portale, fora, systemy zarządzania treścią (CMS), projekty komercyjne (e-sklepy), usługi webowe i inne.

Jak wygląda porównanie Yii z innymi frameworkami ?

Jeśli już znasz inny framework, możesz docenić następujące cechy:

  • Jak wiele frameworków, Yii implementuje architekturę MVC (model-widok-kontroller) i wspiera organizację kodu zgodną z tym wzorcem.
  • Yii opiera się na filozofii że kod powinien być pisany prosto i elegancko. Yii nie próbuje przeprojektowywać rzeczy tylko w celu dokładnego odwozowania wzorca projektowego.
  • Yii jest pełnym frameworkiem dostarczającym sprawdzone i gotowe do użycia funkcjonalności: konstruktory zapytań i ActiveRecord dla baz danych relacyjnych oraz NoSql; wsparcie dla RESTFull API; wielostopniowe wsparcie dla buforowania; i więcej.
  • Yii jest niezwykle rozszerzalne. Możesz dostosować lub zmienić prawie każdy fragment rdzennego kodu. Możesz wykorzystać architekturę rozszerzeń, aby używać lub tworzyć łatwe do rozpowszechniania rozszerzenia.
  • Wysoka wydajność jest zawsze głównym celem w Yii.

Wersje Yii

Yii ma aktualnie (2014-12-28 - przyp tłumacza) rozpowszechniane dwie główne wersje: 1.1 i 2.0. Wersja 1.1 jest starszej generacji (dla PHP 5.1) i jest w fazie utrzymaniowej. Wersja 2.0 jest całkowiecie przepisaną wersją Yii uwzględniającą najnowsze technologie i protokoły, w tym Composer,PSR,przestrzenie nazw, traity i więcej. Wersja 2.0 reprezentuje aktualną generację frameworka i otrzyma największe wsparcie programistów przez najbliższe lata. Ten podręcznik jest wyłącznie o wersji 2.0.

Wymagania i zależności

Yii 2.0 wymaga PHP 5.4.0 lub nowszego. Dokładniejsze wymagania dla konkretnych funkcjonalności możesz sprawdzić uruchamiając tester wymagań requirements.php dołączony w każdym wydaniu Yii.

Używanie Yii wymaga podstawowej wiedzy o programowaniu obiektowym w PHP (OOP), ponieważ Yii jest frameworkiem czysto obiektowym. Yii 2.0 wykorzystuje ostatnie udoskonalenia w PHP, jak przestrzenie nazw i traity. Zrozumienie tych konstrukcji pomoże ci łatwiej zdecydować się na Yii 2.0.

.