Псевдоніми

Псевдоніми використовуються для позначення шляхів до файлів або URL адрес і допомагають уникнути використання абсолютних шляхів або URL в коді. Для того, щоб не переплутати псевдонім із звичайним шляхом до файлу або URL, він повинен починатися з @. В Yii є багато заздалегідь визначених псевдонімів. Наприклад, @yii вказує на директорію, в яку був встановлений Yii framework, а @web можна використовувати для отримання базового URL поточного додатку.

Створення псевдонімів

Для створення псевдоніма шляху до файлу або URL використовується метод [[Yii::setAlias()]]:

// псевдонім шляху до файлу
Yii::setAlias('@foo', '/path/to/foo');

// псевдонім URL
Yii::setAlias('@bar', 'http://www.example.com');

Примітка: псевдонім шляху до файлу або URL не обовʼязково вказує на існуючий файл або ресурс.

Використовуючи вже заданий псевдонім, ви можете отримати на основі нього новий (без виклику [[Yii::setAlias()]]), додавши в його кінець /, за яким слідує один або більше сегментів шляху. Псевдоніми, визначені за допомогою [[Yii::setAlias()]], є кореневими псевдонімами, в той час як отримані з них називаються похідними псевдонімами. На приклад, @foo є кореневим псевдонімом, а @foo/bar/file.php — похідним.

Ви можете задати новий псевдонім, використовуючи раніше створений псевдонім (не важливо, кореневий він чи похідний):

Yii::setAlias('@foobar', '@foo/bar');

Кореневі псевдоніми, як правило, створюються на етапі попереднього завантаження (bootstrapping). Наприклад, ви можете викликати [[Yii::setAlias()]] у вхідному скрипті. Для зручності, в додатку (Application) передбачено властивість aliases, яке можна задати через конфігурацію додатку:

return [
  // ...
  'aliases' => [
    '@foo' => '/path/to/foo',
    '@bar' => 'http://www.example.com',
  ],
];

Перетворення псевдонімів

Виклик [[Yii::getAlias()]] перетворює кореневий псевдонім в шлях до файлу або URL, який цей псевдонім представляє. Цей же метод може працювати і з похідними псевдонімами:

echo Yii::getAlias('@foo');        // виведе: /path/to/foo
echo Yii::getAlias('@bar');        // виведе: http://www.example.com
echo Yii::getAlias('@foo/bar/file.php'); // виведе: /path/to/foo/bar/file.php

Шлях або URL, представлений похідним псевдонімом, визначається шляхом заміни в ньому частині, що відповідає кореневого псевдоніму, на відповідний йому шлях або URL.

Примітка: Метод [[Yii::getAlias()]] не перевіряє фактичного існування одержуваного шляху або URL.

Кореневий псевдонім може містити знаки /. При цьому метод [[Yii::getAlias()]] коректно визначить, яка частина псевдоніма є кореневої і вірно сформує шлях або URL:

Yii::setAlias('@foo', '/path/to/foo');
Yii::setAlias('@foo/bar', '/path2/bar');
Yii::getAlias('@foo/test/file.php'); // виведе: /path/to/foo/test/file.php
Yii::getAlias('@foo/bar/file.php');  // виведе: /path2/bar/file.php

Якби @foo/bar не був оголошений кореневим псевдонімом, остання строка вивела б /path/to/foo/bar/file.php.

Використання псевдонімів

Псевдоніми розпізнаються в багатьох частинах Yii без необхідності попереднього виклику [[Yii::getAlias()]] для отримання шляху або URL. Наприклад, [[yii\caching\FileCache::cachePath]] приймає як звичайний шлях до файлу, так і псевдонім шляху завдяки префіксу @, який дозволяє їх розрізняти.

use yii\caching\FileCache;

$cache = new FileCache([
  'cachePath' => '@runtime/cache',
]);

Для того, щоб дізнатися чи підтримує метод або властивість псевдоніми, зверніться до документації API.

Заздалегідь визначені псевдоніми

В Yii заздалегідь визначені псевдоніми для часто використовуваних шляхів до файлів і URL:

 • @yii: директорія, в якій знаходиться файл BaseYii.php (директорія фреймворка).
 • @app: [[yii\base\Application::basePath|базовий шлях]] поточного додатку.
 • @runtime: [[yii\base\Application::runtimePath|директорія runtime]] поточного додатку. За замовчуванням @app/runtime.
 • @webroot, коренева веб-директорія поточного веб-додатку. Визначається на основі директорії розташування вхідного скрипта.
 • @web, базовий URL поточного додатку. Має таке ж значення, як і [[yii\web\Request::baseUrl]].
 • @vendor, [[yii\base\Application::vendorPath|директорія vendor Composer]]. За замовчуванням @app/vendor.
 • @bower, директорія, що містить пакети bower. За замовчуванням @vendor/bower.
 • @npm, директорія, що містить пакети npm. За замовчуванням @vendor/npm.

Псевдонім @yii задається в момент підключення файлу Yii.php у вхідному скрипті. Решта псевдонімів задаються в конструкторі додатка в момент застосування конфигурації.

Псевдоніми розширень

Для кожного розширення, що встановлюється через Composer, автоматично задається псевдонім. Його імʼя відповідає кореневому простору імен розширення відповідно до його composer.json, і кожен псевдонім представляє шлях до кореневої директорії пакета. Наприклад, якщо ви встановите розширення yiisoft/yii2-jui, то вам автоматично стане доступним псевдонім @yii/jui, який будет створено на етапі первинного завантаження (bootstrapping) наступним чином:

Yii::setAlias('@yii/jui', 'VendorPath/yiisoft/yii2-jui');