Робота з формами

В даному розділі ми обговоримо отримання даних від користувачів. На сторінці буде розміщена форма з полями, де можна буде вказати ім’я та email. Отримані дані будуть зображені на сторінці для їх підтвердження.

Для того, щоб досягти дану ціль, крім створення дії і двох представлень ви створите модель.

В даному керівництві ви дізнаєтесь:

 • Як створити модель для даних, вказаних користувачем
 • Як оголосити правила перевірки введених даних
 • Як створити HTML форму в представленні

Створення моделі

Створіть клас моделі EntryForm та збережіть у файлі models/EntryForm.php як показано нижче. Він буде використовуватись для зберігання даних, введених користувачем. Детальніше про присвоєння імен файлам класів читайте в розділі Автозавантаження класів.

<?php

namespace app\models;

use yii\base\Model;

class EntryForm extends Model
{
  public $name;
  public $email;

  public function rules()
  {
    return [
      [['name', 'email'], 'required'],
      ['email', 'email'],
    ];
  }
}

Даний клас розширює клас [[yii\base\Model]], який є складовою частиною фреймворка і зазвичай використовується для роботи з даними форм.

Інформація: Клас [[yii\base\Model]] використовується як батьківський клас для класів моделей, які не асоційовані з таблицями бази даних. Клас [[yii\db\ActiveRecord]] зазвичай є батьківським для класів моделей, що відповідають таблицям бази даних.

Клас містить 2 публічні властивості name і email, які використовуються для зберігання даних, вказаних користувачем. Він також містить метод rules(), який повертає набір правил перевірки даних. Правила перевірки, оголошені в коді вище означають наступне:

 • Поля name і email обов’язкові для заповнення
 • Поле email повино містити правильну адресу email

Якщо об’єкт EntryForm заповнений даними користувача, то для їх перевірки ви можете викликати метод [[yii\base\Model::validate()|validate()]]. У випадку невдалої перевірки властивість [[yii\base\Model::hasErrors|hasErrors]] дорівнюватиме true. За допомогою [[yii\base\Model::getErrors|errors]] можна дізнатись, які саме виникли помилки.

<?php
$model = new EntryForm();
$model->name = 'Qiang';
$model->email = 'bad';
if ($model->validate()) {
  // Good!
} else {
  // Failure!
  // Use $model->getErrors()
}

Створення дії

Далі створіть дію entry в контролері site, точно так, як ви робили це раніше. Процес створення та використання дій описано у розділі Говоримо «Привіт».

<?php

namespace app\controllers;

use Yii;
use yii\web\Controller;
use app\models\EntryForm;

class SiteController extends Controller
{
  // ...існуючий код...

  public function actionEntry()
  {
    $model = new EntryForm;

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
      // дані в $model успішно перевірені

      // робимо щось корисне з $model ...

      return $this->render('entry-confirm', ['model' => $model]);
    } else {
      // або сторінка відображається вперше, або ж є помилка в даних
      return $this->render('entry', ['model' => $model]);
    }
  }
}

Подія створює об’єкт EntryForm. Потім вона намагається заповнити модель даними із масива $_POST, доступ до якого забеспечує Yii за допомогою [[yii\web\Request::post()]]. Якщо модель успішно заповнена, тобто користувач відправив дані з HTML форми, то для перевірки даних буде викликаний метод [[yii\base\Model::validate()|validate()]].

Інформація: Yii::$app являє собою глобально доступний екземпляр-одинак додатка (singleton). Одночасно це є Service Locator, який надає доступ до компонентів, типу request, response, db і так далі. В коді выще для доступу до даних з $_POST був використаний компонент request.

Якщо все гаразд, подія зобразить представлення entry-confirm, яке покаже користувачу вказані ним дані. В іншому випадку буде зображено представлення entry, яке містить HTML форму і помилки перевірки даних, якщо вони є.

Примітка: У цьому дуже простому прикладі ми просто відобразили сторінку підтвердження відправки даних. На практиці, ви повинні розглянути використання [[yii\web\Controller::refresh()|refresh()]] або [[yii\web\Controller::redirect()|redirect()]] для уникнення проблеми повторного відправлення даних форми.

Створення представлення

На завершення, створюємо два представлення з іменами entry-confirm і entry, котрі зображаються дією entry з минулого підрозділу.

Представлення entry-confirm просто зображає ім’я та email. Воно мусить бути збережене у файлі views/site/entry-confirm.php.

<?php
use yii\helpers\Html;
?>
<p>Ви вказали наступну інформацію:</p>

<ul>
  <li><label>Name</label>: <?= Html::encode($model->name) ?></li>
  <li><label>Email</label>: <?= Html::encode($model->email) ?></li>
</ul>

Представлення entry відображає HTML форму. Воно мусить бути збережене у файлі views/site/entry.php.

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
?>
<?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

  <?= $form->field($model, 'name') ?>

  <?= $form->field($model, 'email') ?>

  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton('Надіслати', ['class' => 'btn btn-primary']) ?>
  </div>

<?php ActiveForm::end(); ?>

Для побудови HTML форми представлення використовує потужний віджет [[yii\widgets\ActiveForm|ActiveForm]]. Методи begin() і end() виводять відкриваючий і закриваючий теги форми. Між цими викликами створюються поля для заповнення за допомогою метода [[yii\widgets\ActiveForm::field()|field()]]. Першим іде поле для "name", другим — для "email". Далі для генерації кнопки відправлення даних викликається метод [[yii\helpers\Html::submitButton()]].

Спробуємо

Щоб побачити, як це працює, відкрийте в браузері наступний URL:

http://hostname/index.php?r=site/entry

Ви побачите сторінку з формою і двома полями для заповнення. Перед кожним полем є надпис, який вказує, яку саме інформацію слід вказувати. Якщо ви натиснете на кнопку відправлення даних без самих даних або якщо вкажете email в невірному форматі, то ви побачите повідомлення з помилкою біля кожного проблемного поля.

Форма з помилками

Після введення вірних даних і їх відправки, ви побачите сторінку з даними, які щойно вказали.

Підтвердження введених даних

Як працює вся ця "магія"

Ви, більш за все, ставите питанням про те, як все ж ця HTML форма працює насправді і яким чином. Весь процес може здатися трохи магічним: те як зображаються підписи до полів, помилки перевірки даних при некоректному заповненні і те що все це відбувається без перезавантаження сторінки.

Так, початкова перевірка даних дійсно проходить на стороні клієнта за допомогою JavaScript, і повторно перевіряється на стороні сервера (PHP). [[yii\widgets\ActiveForm]] достатньо продуманий, щоб взяти правила перевірки, які ви оголосили в EntryForm, перетворити їх в JavaScript код і використовувати його для проведення перевірки. На випадок, якщо в браузері буде вимкнено JavaScript валідація проходить і на стороні сервера, як показано в методі actionEntry(). Це дає впевненість в тому, що дані коректні за будь-яких обставин.

Попередження: перевірка даних на стороні клієнта це зручність, яке забезпечує кращий користувальницький досвід. Перевірка на стороні сервера завжди обов’язкова, незважаючи на клієнтську.

Підписи для полів генеруються методом field(), на основі імен властивостей моделі. Наприклад, підпис Name генерується для властивості name. Ви можете модифікувати підписи наступним чином:

<?= $form->field($model, 'name')->label('Ваше ім’я') ?>
<?= $form->field($model, 'email')->label('Ваш Email') ?>

Інформація: У Yii є велика кількість віджетів, які дозволяють швидко будувати складні і динамічні представлення. Як ви дізнаєтесь пізніше, розробляти нові віджети доволі просто. Багато із представленнь можна винести у віджети, щоб використовувати їх повторно в інших частинах і тим самим спростити розробку в майбутньому.

Підсумок

В даному розділі ви випробували кожну частину шаблона проектування MVC. Ви дізналися як створювати класи моделей для опрацювання і перевірки даних вказаних користувачем.

Також, ви дізналися як отримати дані від користувача і як їх відобразити тому ж користувачу. Ця задача може займати багато часу в процесі розробки. Yii надає потужні віджети, які роблять задачу максимально простою.

В наступному розділі ви дізнаєтесь як працювати з базами даних, що необхідно в більшості додатків.