Говоримо «Привіт»

В даному розділі розглянемо як створити нову сторінку з надписом «Привіт». В процесі вирішеня задачі ви створите дію контролера і представлення:

 • Додаток опрацює запит і передасть управління відповідній дії
 • Дія, в свою чергу, відобразить представлення з надписом "Привіт" кінцевому користувачу

З допомогою даного керівництва ви вивчите:

 1. Як створити дію, яка буде відповідати на запити
 2. Як створити представлення, щоб формувати зміст відповіді
 3. Як додаток відправляє запити до дії.

Створення дії

Для нашої задачі знадобиться дія say, котра читає параметр message із запиту і відображає його значення користувачу. Якщо в запиті відсутній параметр message, то дія буде відображати «Привіт».

Інформація: Дії можуть бути запущені безпосередньо користувачем і згруповані в контролери. Результатом виконання дії є відповідь, яку отримує користувач.

Дії оголошуються в контролерах. Для зручності, ви можете оголосити дію say в уже існуючому контролері SiteController, який оголошений у файлі класа controllers/SiteController.php:

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

class SiteController extends Controller
{
  // ...існуючий код...

  public function actionSay($message = 'Привіт')
  {
    return $this->render('say', ['message' => $message]);
  }
}

В наведеному коді дія say оголошена як метод actionSay в класі SiteController. Yii використовує префікс action для того, щоб відрізняти методи-дії і звичайні методи. Назва після префікса action вважається ідентифікатором відповідної дії.

Коли черга доходить до іменування дій, слід розуміти як Yii відноситься до ідентифікаторів дій. Ідентифікатори дій задаються в нижньому регістрі. Якщо ідентифікатор складається з декількох слів, вони з’єднуються дефісами, тобто create-comment. Імена методів дій отримуються шляхом видалення дефісів з ідентифікатора, перетворення першої літери кожного слова у верхній регістр і додавання префікса action. Наприклад, ідентифікатор дії create-comment відповідає методу actionCreateComment.

Метод дії приймає параметр $message, який за замовчуванням дорівнює "Привіт" (так само, як ви звикли визначати значення за замовчуванням для аргументів методу у PHP). Коли додаток отримує запит і визначає, що дія say відповідає за його опрацювання, параметр наповнюється одноіменним значенням із запиту. Іншими словами, якщо запит містить параметр message із значенням "До побачення", то змінній $message всередині дії буде призначено це значення.

Всередені метода дії, для відображення представлення з ім’ям say, використовується метод [[yii\web\Controller::render()|render()]]. Для того, щоб вивести повідомлення, у представлення передається параметр message. Результат відображення з допомогою return передається додатку, котрий віддає його користувачу.

Створення представлення

Представлення є скриптами, які використовуються для формування тіла відповіді. Для нашого додатку ви створите представлення say, яке буде виводити параметр message, отриманий із метода дії:

<?php
use yii\helpers\Html;
?>
<?= Html::encode($message) ?>

Представлення say мусить бути збережено у файлі views/site/say.php. Коли метод [[yii\web\Controller::render()|render()]] викликається в дії, він буде шукати PHP файл з ім’ям виду views/ControllerID/ActionID/ViewName.php.

Варто відмітити, що в коді вище параметр message [[yii\helpers\Html::encode()|екранується для HTML]] перед відображенням. Це обов’язково, так як параметр приходить від користувача, котрий може спробувати провести XSS атаку, шляхом вставки небезпечного JavaScript кода.

Ви можете доповнити представлення say HTML тегами, текстом або кодом PHP. Фактично, представлення say є простим PHP скриптом, який виконується методом [[yii\web\Controller::render()|render()]]. Зміст, який відображається скриптом представлення, буде передано додатком користувачу.

Спробуємо

Після створення дії і представлення, ви можете перейти на нову сторінку по наступному URL:

http://hostname/index.php?r=site/say&message=Привіт+світ

Привіт, світ

Буде відображена сторінка з надписом "Привіт світ". Вона використовує ту ж шапку і футер, що і решта сторінок додатка.

Якщо ви не вкажете параметр message, то побичите на сторінці лише «Привіт». Це відбувається тому, що message передається в метод actionSay() і значення за замовчуванням — «Привіт».

Інформація: Нова сторінка використовує ту ж шапку і футер, що і решта сторінок, тому що метод [[yii\web\Controller::render()|render()]] автоматично підставляється в результат представлення say в, так званий, макет views/layouts/main.php.

Параметр r потребує додаткових пояснень. Він пов’язаний з маршрутом (route), який являє собою унікальний ідентифікатор, який вказує на дію. Його формат ControllerID/ActionID. Коли додаток отримує запит, він перевіряє цей параметр і, використовуючи ControllerID, визначає який контролер слід використовувати для опрацювання запиту. Потім, контролер використовує частину ActionID, щоб визначити яка дія виконує реальну роботу. В нашому випадку маршрут site/say буде відповідати контролеру SiteController і його дії say. В результаті, для відпрацювання запиту буде викликано метод SiteController::actionSay().

Інформація: Як і дії, контролери також мають ідентифікатори, котрі однозначно визначають їх в додатку. Ідентифікатори контролерів використовують ті ж самі правила, що і ідентифікатори дій. Імена класів контролерів отримуються шляхом видалення дефісів з ідентифікатора, перетворення першої літери кожного слова у верхній регістр і додавання в кінець Controller. Наприклад, ідентифікатор контролера post-comment відповідає імені класа контролера PostCommentController.

Підсумок

В даному розділі ви торкнулися теми контролерів і представлень в паттерні MVC. Ви створили дію, як частину контролера, який опрацьовує запити, і представлення, яке приймає участь у формувані відповіді. В цьому процесі ніяк не була задіяна модель, так як в ролі даних виступає тільки простий параметр message.

Також ви ознайомились із концепцією маршрутизації, котра є сполучною ланкою між запитом користувача і дією контролера.

В наступному розділі ви дізнаєтесь як створювати моделі і добавляти нові сторінки з HTML формами.